Jan Wojtowicz jest nowym wicestarostą powiatu polkowickiego. Sektor spraw społecznych i oświaty, czym dotąd zajmował się Krzysztof Nester, uzupełniony został nadzorowaniem pracy Departamentu Rozwoju oraz Powiatowego Zarządu Dróg.

Poza wymienionymi obowiązkami dużą uwagę skoncentruję na planowanym powołaniu obszaru Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), który przewiduje realizację wspólnych projektów gmin i dziedzin powiązanych z nimi funkcjonalnie. Mam tu na myśli inwestycje w ścieżki i trasy rowerowe – mówił Jan Wojtowicz, któremu wczoraj rada powiatu polkowickiego powierzyła nowe obowiązki po tym, jak w obecnej kadencji samorządowej był pełnomocnikiem burmistrza Polkowic ds. górnictwa i komunikacji. Jako nowy wicestarosta planuje nowe otwarcie w kierunku pozyskania środków na odnawialne źródła energii, m.in. dzięki przystąpieniu powiatu polkowickiego do klastra energii. Kolejnym zakresem, na którym zamierza się skupić, jest transport publiczny.

Jan Wojtowicz jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, gdzie na Wydziale Nauk Ekonomicznych uzyskał tytuł magistra zarządzania. Ukończył również Krakowską Szkołę Biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunku MBA in Community Management. Obecnie pełni mandat radnego powiatu polkowickiego i jest przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Polkowickiego.

Dotychczasowy wicestarosta powiatu Krzysztof Nester złożył rezygnację podczas wczorajszej sesji rady powiatu. Zasiadał w zarządzie powiatu, niemniej jednak dał się poznać jako społecznik, któremu bliskie były tematy związane z wsparciem osobom wykluczonym społecznie i z niepełnosprawnościami. Ściśle współpracował z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, gdzie nawiązał wiele kontaktów z organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu i nie tylko. Z powodzeniem nadzorował działalność powiatowych jednostek oświatowych oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Za jeden z wielu ważnych sukcesów w jego dorobku uważać można doprowadzenie do przejęcia gruntów i zainicjowanie budowy nowej placówki socjalizacyjno-opiekuńczej, Wdrożenie programu opieki wytchnieniowej w powiecie polkowickim czy prace nad programem mikrograntów dla organizacji pozarządowych. Wczoraj podziękował wszystkim za współpracę, a jak powiedział, czekają go teraz nowe wyzwania.

Wakacje 2020: euro tańsze nie będzie

Poprzedni artykuł

Rodzina, współpraca, dialog – koncern miedziowy i zagłębiowe samorządy idą razem

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

Może zainteresuje Cię także: