Racjonalne zarządzanie mieniem gminnym i finansami miejskich spółek w 2020 roku przyniosło efekty.

Obok dodatniego wyniku finansowego Polkowickiego Towarzystwa Budownictwa SpołecznegoPrzedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej, wartym odnotowania jest wypracowany przez spółkę KS Górnik Polkowice zysk za ubiegły rok – pierwszy w historii tej spółki. W 2020 roku PTBS odnotowało zysk w wysokości 100 tys. zł, PGM 90 tys. KS Górnik Polkowice 41 tys. zł. Na wyniki finansowe pozostałych podmiotów, jak się okazało, bezpośredni wpływ miała sytuacja epidemiologiczna związana z COVID-19.

Trudne warunki, w jakich przyszło nam wszystkim funkcjonować w 2020 roku dały się również we znaki niektórym spółkom miejskim. Ze względu na charakter swojej działalności podmioty nie mogły w pełni wykorzystać swojego potencjału, a wręcz ponosiły koszty związane z epidemią czy ratowaniem zdrowia i życia mieszkańców gminy. Pandemia odcisnęła swoje piętno na Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych i Aquaparku.

  • Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych…

to podmiot, którego pracownicy byli i nadal są na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem. Wirus nie ułatwił jednostce działań, a dołożył wydatków, które pozwoliły jednak spółce zachować ciągłość pracy personelu medycznego, zapewnić pacjentom dostęp do usług medycznych, jak również zagwarantować bezpieczeństwo pacjentom ZOL-u i klientom korzystającym z usług medycznych w placówce. Działania te wiązały się jednak z szeregiem istotnych i kosztownych inwestycji, które należało ponieść. Nic zatem dziwnego, że PCUZ, podobnie jak większość tego typu placówek w kraju, na pierwszy plan swoich działań postawiło zdrowie i życie mieszkańców.

  • Aquapark…

to druga spółka, która odczuła skutki pandemii. Dywersyfikacja usług i stale podnoszony poziom ich świadczenia sprawił, że z początkiem roku frekwencja na basenach biła rekordy. Dobrą passę przerwał jednak COVID-19 i związane z nim restrykcje sanitarne, wymuszające częste zamknięcia rekreacyjno-komercyjnej części obiektu. Czasowe luzowanie rządowych restrykcji, a szczególnie ich krótkotrwałość nie ułatwiały funkcjonowania Aquaparkowi, który przez pandemię minionego roku nie może zaliczyć do udanych, choć jego początek był dla spółki bardzo obiecujący.

  • ZAMPOL…

Przy ocenie wyniku finansowego spółki ZAMPOL należy mieć na uwadze, iż jedyną formą jej działalności jest prowadzenie uczelni wyższej. Dlatego, w tym przypadku warto podkreślić, że wynik finansowy – zmniejszenie wysokości straty finansowej względem 2019 roku, to jedno. Na zdecydowaną uwagę przy ocenie kondycji finansowej spółki zasługuje przede wszystkim społeczny wymiar usług świadczonych przez uczelnię, którą spółka prowadzi. Zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej Uczelni Jana Wyżykowskiego, nawiązywanie efektywnej i wymiernej dla studentów współpracy między innymi z KGHM Polska Miedź S.A. czy BOSCH Rexroth, realizacja programów edukacyjnych dla seniorów, dzieci i młodzieży, to rzeczy bezcenne. Zwiększenie liczby studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2020/2021 tylko potwierdza, że inwestowanie przez gminę w działalność tego podmiotu jest z korzyścią nie tylko dla gminy, ale przede wszystkim dla jej mieszkańców, z każdej grupy wiekowej.

Sytuacja, jaką przyniósł rok 2020 bez wątpienia zmieniła wiele w przestrzeni publicznej i nie ułatwiła funkcjonowania wielu podmiotom gospodarczym, w tym spółkom gminnym.

Niektóre wyszły z tego obronną ręką, niektóre jednak odczuły bezpośrednio wpływ sytuacji epidemiologicznej na swoją działalność.

Tego jednak nie należy rozpatrywać zero-jedynkowo, w kategorii wyniku finansowego, zysków i strat, gdyż społeczny wymiar świadczonych przez te podmioty usług, najczęściej jest dla mieszkańców bezcenny.

A gmina, to przecież nie firma – tu najważniejsi są mieszkańcy – podsumowuje burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki.

Pierwsze urodziny #FakeHuntera – walka z falą dezinformacji

Poprzedni artykuł

Zakochana nastolatka skrzywdziła babcię – miłość nie zwalnia z odpowiedzialności

Następny artykuł

1 Komentarz

  1. […] o dobrej kondycji podmiotów, dla których organem właścicielskim jest samorząd Polkowic, co już sygnalizowaliśmy w naszym portalu. Na wzór wyrastają Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej w Polkowicach i spółka Górnik […]

Zostaw komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like