Fot. KPRM

Rada Ministrów 30 listopada przyjęła projekt ustawy o dokumentach paszportowych. Przyjęte rozwiązania zakładają m.in. powstanie Rejestru Dokumentów Paszportowych (RDP). Będzie on funkcjonował w ramach Systemu Rejestrów Państwowych.

– Potrzeba włączenia RDP do systemu wynika z faktu, że dokumenty paszportowe są jednym z dwóch kluczowych rodzajów dokumentów (obok dowodów osobistych), potwierdzających tożsamość i obywatelstwo ich posiadaczy oraz uprawniających do przekraczania granic państw – informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Po wejściu w życie nowych przepisów zniknie papierowa wersja wniosku o wydanie dokumentu paszportowego. Po zmianach, wniosek będzie generowany w RDP przez urzędnika, a następnie podpisywany przez wnioskodawcę na urządzeniu służącym do pobierania podpisu.

Uruchomione zostaną usługi elektroniczne, takie jak weryfikacja ważności paszportu, sprawdzenie, jakie dane są przetwarzane w rejestrze oraz możliwość zgłoszenia utraty paszportu, która skutkować będzie automatycznym unieważnieniem dokumentu.

Według nowych przepisów  obniżona zostanie – do 12 lat – granica wieku, od której wydawane są paszporty z 10-letnim terminem ważności i podpisem. Uproszczone zostaną opłaty paszportowe. Konkretne kwoty opłat będą wskazane w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy.

Ułatwiona zostanie  także procedura ubiegania się o drugi paszport. Po zmianach, będą je wydawali wojewodowie i konsulowie, bez konieczności uzyskania zgody ministra spraw wewnętrznych i administracji. Wydłużony zostanie okres ważności drugich paszportów do 3 lat. Obecnie, drugie paszporty są ważne przez 2 lata.

Ponadto rozszerzony zostanie katalog osób, które uprawnione są do posiadania paszportu tymczasowego.  Chodzi o osoby małoletnie, które w związku z kontynuacją nauki, rozwojem indywidualnych umiejętności lub koniecznością zapewnienia im opieki, potrzebują pilnie wyjechać za granicę.

Skrócony zostanie przebieg postępowań w sprawach odmowy wydania i unieważnienia dokumentu paszportowego na wniosek uprawnionego podmiotu (np. sądu czy prokuratora).

 

Gdzie kupić e – bilet ?

Poprzedni artykuł

27 356 nowych przypadków COVID-19. Ponad 500 zgonów

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like