LubinFakty i informacjeBiznesVideoWażne

Deklaracja na Rzecz Rodziny w Zagłębiu Miedziowym – samorządy i KGHM razem w trosce o rodzinę [VIDEO]

1

Reprezentanci 29 samorządów Zagłębia Miedziowego, między innymi z Polkowic i Rudnej, Głogowa i Legnicy podpisali – wspólnie z KGHM Polska Miedź SA – deklarację na rzecz wspólnych działań chroniących rodziny w Zagłębiu Miedziowym.

W „Deklarację na Rzecz Rodziny w Zagłębiu Miedziowym” czytamy, że jej sygnatariusze zobowiązują się m. in. do wspólnych działań skierowanych do młodzieży, rodziców i pedagogów, wzmacniania takich wartości jak rodzina i rodzicielstwo i więzi społeczne oraz wypracowanie mechanizmów przeciwdziałających kryzysowi demograficznemu. Proponowane działania na rzecz rodziny obejmują m.in. programy zdrowotne, profilaktyczne i szkoleniowe.

Naszym obowiązkiem nie tylko jest dostrzeganie dynamicznie rozwijających się zmian społecznych i technologicznych, ale także inwestowanie w rodzinę w poczuciu odpowiedzialności za społeczność lokalną i stawianie człowieka w centrum naszych aktywności. Udało nam się zbudować rzecz unikalną, czyli dobrą współpracę pracodawców i samorządów na terenie, na którym działamy w kontekście młodzieży, w kontekście rodziny i całej sfery społecznej – powiedział prezes zarządu KGHM Polska Miedź SA Marcin Chludziński.

Samorządowcy ze współpracy z największym w regionie pracodawcą są bardzo zadowoleni, doceniają społeczną odpowiedzialność biznesu miedziowego giganta. Cieszę się, że KGHM chce pomagać samorządom w zakresie wspierania rodziny. Dzisiejsze spotkanie dotyczyło bowiem m. in. oceny i diagnozy niekorzystnych zjawisk występujących na terenie Zagłębia Miedziowego, z którymi na co dzień borykają się samorządy i rodziny. Chodzi np. o przemoc w szkołach czy coraz częstsze zjawisko stosowania przez uczniów niebezpiecznych używek. Co najważniejsze, zakończyło się przedstawieniem instrumentów wsparcia dla samorządów w rozwiązywaniu tych problemów, a dla dyrektorów szkół deklaracją pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych w ramach „Akademii przywództwa liderów oświaty” – podkreśla burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki. W podobnym tonie wypowiedzieli się także wójt gminy Rudna Adrian Wołkowski i Rafael Rokaszewicz – prezydent Głogowa. Zobacz nasze video.

Działania prorodzinne zaplanowane na 2020 r. były już pilotażowo realizowane w Zagłębiu Miedziowym w poprzednich latach z zaangażowaniem środków KGHM i samorządów. „Deklaracja na Rzecz Rodziny w Zagłębiu Miedziowym” jest też ogniwem badań prowadzonych przez KGHM wśród młodzieży. Programy spotkały się z uznaniem młodzieży i rodziców. Wyniki diagnoz pokazały skalę wyzwań młodzieży szkolnej. Analizy wykazały m.in., że rodzina i szkoła w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym ma duży potencjał wychowawczy, aby przeciwdziałać takim problemom, jak sięganie przez nastolatków po substancje psychoaktywne, stosowanie przemocy czy myśli depresyjne. Młodych ludzi zamieszkujących teren Zagłębia Miedziowego pytano także m. in. o ich plany zawodowe oraz oczekiwania wobec lokalnego rynku pracy. Niewątpliwie liczy się praca u podstaw, bo takie będą Rzeczpospolite, jak ich młodzieży chowanie…

Łukasz Ciona

Remizę już widać, świetlica będzie – Krzeczyn Wielki z inwestycją

Poprzedni artykuł

„Bronisław Piłsudski. Zesłaniec, etnograf, bohater” – poznaj postać pozostającą w cieniu swego brata

Następny artykuł

1 Komentarz

  1. […] Podczas dzisiejszego spotkania w Lubinie siedzibie zaprezentowano m.in. wyniki sondy wśród młodzieży dotyczącej sposobów radzenia sobie w stanie pandemii. Ankiety na temat sposobów zachowania w czasie pandemii trafiły do 21 szkół w gminach Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Raport i wyniki badań otrzymali przedstawiciele samorządów. Podczas spotkania podsumowano też pierwszą część wspólnej kampanii „Miedź Rodzinę” na rzecz pieczy zastępczej. Wśród omawianych programów znalazł się m.in. przeprowadzony w tym roku projekt „Nawigacja w kryzysie. Chroń siebie, wspieraj innych”. O wszystkich tych przedsięwzięciach społecznych informowaliśmy w naszym portalu. […]

Zostaw komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like