Procedury związane z cenami transferowymi (APA, MAP, ICAP), opinie zabezpieczające i Program Współdziałania, to narzędzia oferowane przez Krajową Administrację Skarbową i służące istotnemu ograniczeniu ryzyk podatkowych przedsiębiorców.

Dla fiskusa to możliwość weryfikacji prawidłowości rozliczeń w procedurach koncyliacyjnych, opartych na dobrowolnej współpracy. Promujemy narzędzia zabezpieczające podatników, którzy chcą być uczciwi i stawiają na dobrowolne wypełnianie obowiązków podatkowych – mówią przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej. Narzędzia dobrowolnej współpracy KAS z podatnikami były 27 października przedmiotem webinarium z cyklu Idea Rozwoju Twojego Biznesu. Podczas konferencji eksperci z Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej wyjaśniali wątpliwości związane ze skomplikowanymi zagadnieniami, dotyczącymi m.in. wiarygodności podatkowej.

Procedury związane z cenami transferowymi (APA, MAP, ICAP), opinie zabezpieczające i program współdziałania to ważne instrumenty, którymi dysponuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej, a które pomogą podatnikom w planowaniu działalności gospodarczej w odniesieniu do potencjalnych skutków podatkowych – powiedziała podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Anna Chałupa.

Procedury APA, MAP i ICAP służą z jednej strony do zapewnienia przedsiębiorcom komfortu i gwarancji, że stosowane przez nich ceny transferowe są prawidłowo ustalone na rynkowym poziomie. W konsekwencji zabezpieczają przed zakwestionowaniem ich w kontroli. Z drugiej strony, jeśli już wystąpi podwójne opodatkowanie, są narzędziem do jego eliminacji.

Przedsiębiorcy co do zasady nie mają problemu z faktem płacenia podatków, zależy im jednak na tym by dany obszar ich działalności był opodatkowany tylko raz. My oferujemy narzędzia, które pozwalają ten cel osiągnąć – wyjaśnił zastępca dyrektora Departamentu Kluczowych Podmiotów w Ministerstwie Finansów Konrad Szpadzik.

Opinia zabezpieczająca chroni podatnika przed zastosowaniem klauzuli o unikaniu opodatkowania. Jest narzędziem, które odpowiada na pytanie, czy w opinii Szefa KAS transakcje planowane przez daną firmę mogą być w przyszłości uznane za agresywną optymalizację podatkową. Rozwiązanie jest szczególnie popularne w sprawach związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw czy restrukturyzacją własnościową, najczęściej związaną z sukcesją międzypokoleniową.

Zastępca dyrektora Departamentu Kluczowych Podmiotów w Ministerstwie Finansów Dariusz Zasada, podkreślił, że wnioskodawcy powinni być świadomi celu, który chcą uzyskać. W przypadku pytania o wykładnię prawa podatkowego właściwym narzędziem jest interpretacja indywidualna. Przy opinii zabezpieczającej wnioskodawca sam przedstawia ramy podatkowe, np.: czy dany przychód jest zwolniony od podatku, czy wydatek jest kosztem podatkowym. Szef KAS ocenia, czy nakreślenie tych ram zmierza do uniknięcia opodatkowania. Wydanie opinii daje podatnikowi „spokojną głowę”, że jego działania nie są unikaniem opodatkowania – podkreślił przedstawiciel Ministerstwa Finansów.

Program Współdziałania to najnowsze narzędzie, którym dysponuje Szef KAS. Program jest rozwijany od połowy 2020 r. Ma on na celu podjęcie przez administrację skarbową i podatników wspólnych działań zmierzających do zapewnienia przestrzegania prawa podatkowego w czasie teraźniejszym (działanie ex ante, a nie ex post). Główne założenia Programu to przejrzystość w zamian za pewność stosowania prawa podatkowego oraz dobrowolność uczestnictwa. Program ma wiele etapów. Podstawowym elementem jest umowa o współdziałanie, która reguluje zasady współpracy pomiędzy danym podatnikiem a Szefem KAS. Współpraca ta musi opierać się na wzajemnej transparentności, zrozumieniu oraz uzasadnionym zaufaniu. Obowiązuje też „zgoda na brak zgody”, która dopuszcza nawet możliwość sporu sądowego, który bez szkody dla współpracy odbywa się poza Programem w ramach standardowych procedur.

Wypracowano wspólną platformę porozumienia między podatnikiem a Szefem KAS, żeby rozmawiać zanim pewne rzeczy się wydarzą. Ale „do tanga trzeba dwojga”. Chęć uczestnictwa w Programie musi wyjść od podatnika. Obie strony muszą się zgodzić na tę współpracę – zaznaczył dyrektor Departamentu Kluczowych Podmiotów w Ministerstwie Finansów Artur Gostomski. Po podpisaniu umowy zaczyna się dialog obejmujący zagadnienia podatkowe.

Ekspert podkreślił, że oprócz zmniejszenia kosztów podatkowych, podstawową korzyścią dla podatnika współdziałającego z KAS jest uzyskanie gwarancji stosowania prawa podatkowego w czasie rzeczywistym. Przystąpienie do Programu Współdziałania zwiększa też wiarygodność podatnika jako podmiotu rzetelnego, prawidłowo realizującego swoje zobowiązania.

  • Cykl bezpłatnych webinariów „Idea Rozwoju Twojego Biznesu” wystartował 15 września. W spotkaniach, które potrwają do grudnia 2021 r., eksperci dzielą się z przedsiębiorcami wiedzą i praktycznymi wskazówkami na temat korzystania z rozwiązań osłonowych dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
  • Szczegółowy program webinariów oraz link do transmisji online znajduje się na stronie parp.gov.pl/idearozwojubiznesu
  • Konferencje, które już się odbyły można obejrzeć na kanale YouTubePolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Poprzez: PAP MediaRoom

Był głodny, więc ukradł skarbonę i świecznik z kościoła

Poprzedni artykuł

Alert RCB – Ostrzeżenie GIOŚ o złej jakości powietrza

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like