Złożony przez Gminę Rudna wniosek o dofinansowanie przebudowy oczyszczalni ścieków w Chobieni został pozytywnie zaopiniowany. To oznacza, że ze środków unijnych sfinansowanych zostanie 63,33% tej ważnej i potrzebnej ze względu na ochronę środowiska inwestycji.

Poza gminą Rudna, na liście rekomendowanych aplikacji składanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich znalazły się także projekty z gmin: Prochowice, Chojnów, Lubin i Radwanice. O dofinansowanie mogły ubiegać się: gminy, spółki, w których jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego czy związki międzygminne.

Projekt modernizacji oczyszczalni w Chobieni zakłada m.in. wybudowanie dodatkowych dwóch komór stabilizacji osadów. Celem inwestycji oprócz poprawy jakości oczyszczanych ścieków jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz rozwój obszarów wiejskich.

Oczyszczalnia w Chobieni pracuje obecnie na granicy mocy, tymczasem pojawia się coraz więcej osób, które są zainteresowane przyłączeniem do sieci. Bez przebudowy zmuszeni bylibyśmy odmawiać wydania zezwoleń, a przecież chcemy, by gmina się rozwijała. Modernizacja oczyszczalni poprawi także standard życia obecnym użytkownikom – mówi wójt gminy Rudna Adrian Wołkowski.

Wartość projektu wynosi 1, 444 111,77 zł.  Dofinansowanie stanowiące 63,63% wartości kosztów kwalifikowanych wyniesie 747 063,00 zł. Rozpoczęcie realizacji projektu zaplanowane zostało na październik 2020 roku.

W skali całego województwa pomoc zostanie przyznana na operacje w zakresie budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków, czyli oczyszczalni ścieków, ujęć wody i stacji uzdatniania wody, systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę i instalacji do osadów ściekowych. Zarząd województwa pozytywnie zaopiniował 42 wnioski o łącznej wartości 57 mln zł.

Jest okazja do aktywności lokalnych wspólnot – piąta edycja dolnośląskiego budżetu obywatelskiego

Poprzedni artykuł

Jest nowy szef PCUZ – wybrany w konkursie

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

Może zainteresuje Cię także: