Fot: PIR

Dolnośląska Izba Rolnicza prowadzi nabór na  8-dniowe zimowiska dla dzieci rolników. Organizowane wspólnie z Krajowa Rada Izb Rolniczych zimowiska, w trakcie których zaplanowana jest nauka jazdy na nartach odbędą się w dniach od 2 do 9 lutego 2022 roku w Białym Dunajcu. O możliwości udziału decyduje kolejność zgłoszeń.

– Odpłatność za jedno dziecko z rodziny rolniczej wynosi 700,00 złotych i należy jej dokonać na rachunek bankowy Krajowej Rady Izb Rolniczych, ul. Żurawia 24 lok 15, 00-515 Warszawa nr BGŻ 54 2030 0045 1110 0000 0211 7710, z dopiskiem: cele statutowe oraz imię i nazwisko uczestnika zimowiska, termin turnusu. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt – z Zenonem Grakowiczem (tel. 502  277 426) – informuje Dolnośląska Izba Rolnicza.

Dowiedzieliśmy się , że z dofinansowanego przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników wyjazdu w ferie w góry mogą skorzystać wyłącznie dla dzieci urodzone od dnia 01 stycznia 2006, których przynajmniej jedno z rodziców/ prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego tj. pobiera rentę bądź emeryturę, w okresie jakim jest organizowana jest ta forma wypoczynku.

Ważne dla producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino

Poprzedni artykuł

MCWR w Głogowie zaprasza dzieci i młodzież od 10 stycznia

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like