Fakty i informacje

Dofinansują drogowe inwestycje

Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Finansów uzgodniły propozycję kryteriów do oceny i weryfikacji wniosków o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w roku 2022. Propozycja ...
Legnica

Drogowe inwestycje w Legnicy

Jeszcze w tym roku planowane jest w Legnicy zakończenie drugiego etapu budowy układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej ...
Polkowice

Wolniej znaczy bezpieczniej

30 lipca planowane jest zakończenie prac związanych z budową progu zwalniające na ulicy Nagietkowej na Polkowicach. Dolnych. Według włodarzy gminy inwestycja ta jest ...