Dolny Śląsk

Bezpłatne badanie gleby

Dolnośląska Izba Rolnicza i Dolnośląskie Centrum Mikroorganizmów w ramach swojej działalności zapraszają rolników do udziału w bezpłatnych badaniach gleb na gruntach rolnych. Analiza ...