Geodeci z Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu zdobyli główną nagrodę i wyróżnienie w ważnym, ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Obszar we wsi Niedźwiedzice (gmina Chojnów), którego dotyczy zwycięski projekt, obejmuje 1274 ha. Znajduje się tam 95 gospodarstw rolnych. Liczba działek przed scaleniem to 1404 (średnio 8,5 na gospodarstwo). W ramach projektu zakłada się zmniejszenie liczby działek w danym gospodarstwie oraz zwiększenie ich powierzchni. Wybudowanych lub przebudowanych ma być także 7,27 km dróg dojazdowych oraz nasadzonych wzdłuż nich ponad 5 km drzew i krzewów. Ponadto, przewiduje się budowę trzech zbiorników odparowujących i wydzielenie gruntów na cele lokalnej użyteczności publicznej pod miejsca wypoczynku i rekreacji.

W grudniu ubiegłego roku Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu wzięło udział w 44. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych organizowanego co roku przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Komisja konkursowa doceniła projekty geodetów z naszego regionu przyznając im I miejsce oraz wyróżnienie.

Wygrana ta świadczy o profesjonalnym oraz sumiennym podejściu do wykonywanej pracy. Pokazuje również, jak temat scalania ważny jest dla obszarów wiejskich. Serdeczne gratulacje należą się całemu zespołowi Biura Geodezji i Terenów Rolnych, dzięki któremu nasze województwo zajęło zaszczytne I miejsce – mówi wicemarszałek województwa dolnośląskiego Grzegorz Macko.

Scalanie gruntów to ważny i złożony proces. Jego celem jest zapewnienie jak najlepszych warunków do gospodarowania ziemią w rolnictwie i leśnictwie. Dziś w wielu przypadkach ziemia będąca własnością danej osoby jest podzielona na kilka działek ewidencyjnych lub jej kształt nie pozwala na efektywne gospodarowanie nią. Przy tworzeniu projektu scaleniowego geodeci uwzględniają wymagania związane z użyciem nowoczesnych maszyn i urządzeń rolniczych, a także między innymi określają nowe granice działek, zmniejszają ich liczbę oraz dbają o to, by każda z nich uzyskała dostęp do drogi publicznej. Dzięki tym działaniom następuje przekształcenie przestrzeni wiejskiej, co z kolei wpływa na zmniejszenie kosztów produkcji rolnej.

Do udziału w tegorocznej edycji konkursu nadesłano projekty z całej Polski. Te dolnośląskie zgłoszone zostały w dwóch kategoriach:

  1. Założenia do projektów scaleń przewidzianych do realizacji w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe”, poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, objętego PROW 2014-2020.
  2. Projekty scaleń gruntów zakończone w latach 2017-2019.

W pierwszej z nich dolnośląskie wspomniane na wstępie opracowanie pt. „Założenia do projektu scalenia gruntów wsi Niedźwiedzice, gmina Chojnów, powiat legnicki” okazało się najlepsze spośród 7 zgłoszonych obiektów. Wyróżniono także zrealizowany już „Projekt scalenia gruntów wsi Naratów, gmina Niechlów, powiat górecki”, czyli opracowanie startujące w drugiej kategorii, w ramach której konkurowało 14 obiektów.

To już kolejny rok, w którym Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych uzyskało tak dobre wyniki zdobywając nagrodę i wyróżnienie. Widać, że wysiłek i starania czynione w codziennej pracy nie idą na marne, ale są zauważane na arenie krajowej. Biuro wykonuje swoje zadania w celu poprawy jakości życia mieszkańców dolnośląskiej wsi. Myślę, że znakomita ich większość dobrze i wysoko ocenia te działania – komentuje Marek Bittner, Geodeta Województwa i dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego.

Wyróżnienie w konkursie zdobył natomiast zakończony już projekt scalenia gruntów we wsi Naratów obejmujących niemalże 700 ha powierzchni, gdzie znajduje się 48 gospodarstw rolnych. Zmniejszono liczbę działek w tym obrębie o ponad połowę – z 729 do 318 (z 8,2 do 3,1 na gospodarstwo). Przebudowano także 4 drogi dojazdowe oraz nasadzono szpaler drzew (gatunki miododajne). Aby przywrócić grunty do użytkowania rolniczego, konieczna była rekultywacja ponad 3 km zlikwidowanych w przeszłości dróg. Na obszarze tym powstanie także ścieżka rowerowa wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305, która ma służyć mieszkańcom i turystom.

Innowacyjność projektu zrealizowanego w Niedźwiedzicach polega na próbie kompleksowego podejścia do reorganizacji przestrzeni rolniczej, od sieci komunikacyjnej po kwestie retencji wodnej oraz wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i narzędzi pomiarowych, np. bezzałogowych statków powietrznych (tzw. dronów) czy numerycznego modelu terenu i analizy ukształtowania terenu oraz materiałów archiwalnych przy projektowaniu zbiorników wodnych – tłumaczy geodeta wojewódzki.

Założenia do projektu scalania gruntów to dokument wymagany przy ubieganiu się o pomoc finansową z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na scalenie gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.

Od kiedy mogę się zaszczepić? Rejestracja rusza już w tym tygodniu

Poprzedni artykuł

WIBOR znów jest reprezentatywny

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like