LegnicaVideo

Rektor, profesor, autorytet i legenda – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy wdzięczna za 13 lat pracy prof. Ryszarda K. Pisarskiego [VIDEO]

0

O zakończeniu kadencji dotychczasowego rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy informowaliśmy w naszym portalu. Profesor Ryszard K. Pisarski piastował tę funkcję trzynaście lat. Jego następcą będzie dr hab. Andrzej Panasiuk.

W trakcie kadencji rektora Ryszarda K. Pisarskiego zmieniona została struktura organizacyjna Uczelni na typowo akademicką. Zamiast instytutów wprowadzono wydziały i zakłady, uruchomiono 16 nowych kierunków studiów, w tym pięć kierunków studiów magisterskich: Pedagogika, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Pielęgniarstwo, Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji. Uruchomiono także trzy kierunki jednolitych studiów magisterskich – Fizjoterapię, Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną oraz Prawo. Wszystkie kierunki studiów mają profil praktyczny.

Rektor Ryszard K. Pisarski miał znaczący wkład w uruchomienie Domu Studenta PWSZ im. Witelona w Legnicy oraz Ośrodka Projektów i Edukacji, który dysponuje nie tylko nowoczesnymi laboratoriami, ale także mieści Centrum Socjoterapii dla dzieci i młodzieży. Był też zwolennikiem budowy farmy fotowoltaicznej o mocy jednego MW, która nie tylko zaspokaja zapotrzebowanie Uczelni na energię elektryczną, ale umożliwia także kształcenie praktyczne studentów, w zakresie odnawialnych źródeł energii. W trakcie kadencji Rektora Ryszarda Pisarskiego uruchomiono Centrum Symulacji Medycznych, służące kształceniu studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej w warunkach najbliższych rzeczywistości. Dzięki staraniom Rektora Uczelnia współpracuje z licznymi zakładami pracy i instytucjami Legnicy i Dolnego Śląska.

Profesor Ryszard K. Pisarski był wielokrotnie wyróżniany Nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uhonorowany został też Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Krzyżem Zasługi. Ma tytuł honorowy Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego, Laur Akademicki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. W 2019 roku Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu im. Iwana Franki nadał profesorowi Pisarskiemu tytuł Doctora Honoris Causa, o czym informowaliśmy w naszym portalu.

20 sierpnia br. odbyła się uroczystość podziękowania panu profesorowi za jego pracę na rzecz uczelni, która w dużym zakresie była też wkładem w rozwój Legnicy i całego subregionu zagłębiowego. Jak sam podsumowuje prof. Ryszard K. Pisarski, miniony okres był dla uczelni czas prężnego rozwoju.  Takie uczelnie jak Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy mają pomagać zdobywać wykształcenie młodym ludziom z regionu w kierunkach, w których potem będą mieli podjąć pracę – tak z kolei mówi prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski. Zobacz nasze video.

W trakcie uroczystości, jaka miała miejsce w ubiegłym tygodniu, nie zabrakło wzruszenia i wielu ciepłych słów. Były też podziękowania od studentów i współpracowników. Dla wielu z nich profesor i rektor legnickiej uczelni cieszy się niekwestionowanym statusem miejscowej legendy.

Dariusz Nowakowski

KGHM współtworzy „Dolinę Krzemową” – najnowocześniejsze technologie cyfrowe w jednym miejscu

Previous article

Dolnośląski Rajd Zabytków Techniki – takiej trasy jeszcze nie było!

Next article

Comments

Leave a reply

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like