Rok 2020 w KGHM Polska Miedź S.A. podsumowano, a wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej zaprezentowano wczoraj.

27-procentowy wzrost zysku operacyjnego za rok 2020, w stosunku do 2019 r., oznacza, że miedziowy gigant może pochwalić się najwyższym od czasu akwizycji aktywów zagranicznych poziomem zysku operacyjnego Grupy, który przekroczył 6,6 mld zł. Pomimo niespotykanej na tę skalę zmienności otoczenia, na żadnym etapie ciągłość procesów w Grupie nie była zagrożona. Z tego jestem bardzo dumny. Wymagało to ciężkiej pracy i zaangażowania całej załogi.

Z powodzeniem realizowaliśmy firmową Strategię, która zakłada utrzymanie stabilnego poziomu produkcji w kraju i za granicą. Ważne były decyzje gwarantujące bezpieczeństwo finansowe oraz zapewnienie odpowiednich warunków pracy. Wszystko zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju – powiedział prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Marcin Chludziński.

  • Od wybuchu pandemii w KGHM Polska Miedź S.A., a także w żadnej z kopalń zagranicznych Grupy nie było przestojów produkcyjnych. W segmentach KGHM INTERNATIONAL LTD. oraz KGHM Polska Miedź S.A. wystąpił nieznaczny spadek produkcji odpowiednio o 9,6 tys. t i 5,2 tys. t miedzi płatnej. Niższa produkcja KGHM Polska Miedź S.A. wynikała z mniejszej zasobności i miąższości eksploatowanego złoża, jak również z ograniczonej podaży złomów miedzi w I półroczu 2020 r. oraz planowanego postoju remontowego w Hucie Miedzi Głogów I. Sierra Gorda zakończyła 2020 r. produkcją miedzi płatnej na poziomie o 3,0 tys. ton (+4%) wyższym od założonego w budżecie, ze względu na zwiększenie wolumenu przerobu rudy oraz wyższy uzysk miedzi.
  • Kapitał własny KGHM na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł 21 081 mln zł i był wyższy o 879 mln zł od wartości na koniec 2019 r. Z kolei osiągnięty w kwocie 1 797 mln zł zysk netto, był o 26,5% wyższy od poziomu osiągniętego w 2019 r.
  • Przez rok 2020 w Grupie Kapitałowej KGHM odnotowany został rekordowo niski wskaźnik wypadkowości. Wyniósł on 7,3, co oznacza spadek o 29% w porównaniu do 2019 roku i aż o 61% w porównaniu do 2010 roku. Także KGHM INTERNATIONAL LTD. w 2020 roku, pomimo wyjątkowo trudnych warunków narzuconych przez pandemię, odnotowało najlepszy w historii wynik pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • KGHM Polska Miedź S.A. kontynuuje Program Udostępniania Złoża, w tym prace związane z głębieniem szybu GG-1 Głogów Głęboki–Przemysłowy. Strategiczna inwestycja w budowę Kwatery Południowej OUOW Żelazny Most przebiega zgodnie z harmonogramem. W obszarze hutnictwa firma prowadzi projekty inwestycyjne związane z modernizacją i optymalizacją Huty Miedzi Głogów I.
  • Ważne miejsce zajmują w KGHM projekty związane z ochroną środowiska i zmniejszeniem wpływu na otoczenie. W Hucie Miedzi Legnica i w Hucie Miedzi Głogów prowadzone były działania dostosowujące instalacje hutnicze do konkluzji BAT. Nowa Instalacja Oczyszczania Gazów w Hucie Miedzi Legnica, której budowa ruszyła w 2020 roku, docelowo zmniejszy ładunek resztkowych zanieczyszczeń aż o 99%.
  • W ubiegłym roku KGHM prowadził również projekty związane z energetyką, w tym OZE. Na koniec 2020 roku 22,42% ogólnego zużycia energii w KGHM pochodziło ze źródeł własnych, wliczając w to produkcję z bloków gazowo – parowych. W ramach prowadzonego w spółce Programu Rozwoju Energetyki przyjęta została Koncepcja Programowo-Przestrzenna, która zakłada zwiększenie zainstalowanej mocy w dwóch projektach elektrowni fotowoltaicznych. Elektrownie te powstaną na terenach oddziałów KGHM. W grudniu 2020 roku KGHM ZANAM uruchomił pierwszą w Polsce elektrownię fotowoltaiczną w technologii 4.0.

KGHM na bieżąco realizuje działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom. Spółka wprowadziła restrykcyjne procedury związane z reżimem sanitarnym, z założeniem stopniowej normalizacji sytuacji wraz z postępem szczepień przeciwko wirusowi. KGHM prowadzi liczne kampanie edukacyjne i informacyjne dla pracowników oraz reaguje na wytyczne Ministerstwa Zdrowia.

Koncern miedziowy wspiera walkę z COVID–19 przy współpracy z instytucjami rządowymi. KGHM przystąpił m.in. do programu Solidarnościowy Korpus Pomocy Seniorom. Miedziowy gigant pomaga organizacyjnie w tworzeniu dodatkowych miejsc w szpitalach tymczasowych dla pacjentów chorych na koronawirusa na Dolnym Śląsku. Specjalne placówki powstały w Wałbrzychu i Legnicy. W Miedziowym Centrum Zdrowia w Lubinie również funkcjonuje oddział dla chorych na COVID–19.

Poprzez: kghm.com

ABC Konsumenta – poznaj swoje prawa

Poprzedni artykuł

STUDIO FAKTY – Edward Czapiewski: „Dolny Śląsk potrzebuje stabilnego i transparentnego samorządu wojewódzkiego, aby kontynuować rozwój” [VIDEO]

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like