Zrealizowano pierwszy z trzech etapów prac związanych z przebudową drogi powiatowej w Moskorzynie na terenie gminy Polkowice. Inwestycję wartą prawie 1,5 mln zł sfinansowała w całości gmina Polkowice.

Inwestycja rozpoczęła się we wrześniu tego roku i objęła najbardziej niebezpieczny odcinek, który przebiega bezpośrednio przez miejscowość.  W poświąteczny poniedziałek nastąpił odbiór końcowy wykonanej modernizacji. W ramach prowadzonych prac przebudowano i rozbudowano drogę. Ułożonych jest 800 mkw chodnika z kostki betonowej wraz ze zjazdami do przylegających posesji. Sama jezdnia została poszerzona a pobocza wzmocnione, szczególnie na niebezpiecznym łuku przy świetlicy wiejskiej. Przy drodze powstało nowe odwodnienie, wymieniono studzienki kanalizacji deszczowej.

Bezpieczeństwo mieszkańców poprawi zastosowane wyniesione, aktywne przejście dla pieszych, które przy pomocy sygnałów świetlnych, dźwiękowych i czujników ruchu będą informowały kierowców oraz pieszych o zachowaniu szczególnej ostrożności.

To kolejna zakończona w tym roku inwestycja w gminie Polkowice. Dzięki wspólnym działaniom i zaangażowaniu naszych samorządów, a także współpracy z burmistrzem Łukaszem Puźnieckim i radnymi polkowickiego samorządu udaje się osiągnąć wymierne korzyści przede wszystkim dla mieszkańców, ale i innych użytkowników dróg – mówi wicestarosta Jan Wojtowicz.

  • Tylko w tym roku Gmina Polkowice przekazała dla powiatu środki na inwestycje drogowe w kwocie 2,4 mln zł, co przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa w takich miejscowościach jak Jędrzychów, Sobin, Komorniki, Guzice, czy wspomniany już Moskorzyn.
  • Powiat polkowicki w tym roku złożył wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych na realizację kolejnego etapu prac w Moskorzynie. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, w latach 2021 – 2022 przewidywane jest wykonanie tego zadania.

Nudził się i nie mógł zasnąć – chciał się przejechać…

Poprzedni artykuł

Brexit z czwartku na piątek – co powinni wiedzieć podróżni?

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like