Fot. W.Petera

Rada Ministrów 23 listopada  przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja dostosowuje polskie przepisy do unijnych dyrektyw dotyczących podatku akcyzowego. Wprowadzone zostaną m.in. preferencje podatkowe dla małych, niezależnych producentów napojów alkoholowych.

Wprowadzone zostaną preferencje podatkowe dla małych producentów napojów alkoholowych polegające na obniżeniu do 50% podstawowej stawki akcyzy,  dodaniu definicji małego, niezależnego producenta,wprowadzeniu systemu certyfikowania dla takich producentów.

Według resortu finansów na tych zmianach najbardziej skorzystają rolnicy i sadownicy (podmioty spełniające definicję małych producentów). O wprowadzenie takiego rozwiązanie apelowali m.in. mali winiarze i cydrownicy. Dzięki nowym przepisom rząd będzie wspierać mały biznes i produkty „made in Poland”.

Wprowadzona zostanie  również elektronizacja wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, poprzez objęcie tych przemieszczeń monitorowaniem w Systemie EMCS.

Obecnie przemieszczanie wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji na terytorium UE (tj. nieobjętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy) odbywa się na podstawie tzw. uproszczonego dokumentu towarzyszącego w formie papierowej.Po zmianach, przemieszczanie tych wyrobów pomiędzy państwami członkowskimi UE będzie się odbywało w Systemie EMCS, na podstawie elektronicznego dokumentu.

Termin całkowitej elektronizacji ewidencji i innych dokumentacji akcyzowych zostanie  przesunięty z 1 stycznia 2022 r. na 1 stycznia 2023 r. Zapewni to czas na właściwe przygotowanie się do prowadzenia ewidencji w postaci elektronicznej.

Uelastyczniona zostanie sprzedaż na odległość wyrobów akcyzowych. Dzięki temu, również sprzedawca wysyłający wyroby z innego państwa członkowskiego będzie mógł bezpośrednio rozliczyć się z akcyzy na terytorium kraju.

 

Milion złotych więcej odszkodowań za wypadki w pracy niż przed rokiem

Poprzedni artykuł

Dzisiaj rekord zakażeń COVID-19. Dochodzimy do szczytu czwartej fali

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like