Jakość i wpływ wdychanego powietrza na nasze zdrowie oraz prezentacja indywidualnych czujników powietrza były głównymi tematami spotkania w ramach zespołu ds. zazieleniania gminy na lata 2020 – 2030.

Oddychamy m. in. tym, co sami wrzucimy do naszych kominków i pieców. Dlatego tak ważna jest świadomość ekologiczna i wyrobienie w sobie nawyku dbania o środowisko już na poziomie pojedynczego gospodarstwa domowego – przekonywała podczas spotkania jedna z przedstawicielek firmy, od której Urząd Gminy zakupił siedem czujników jakość powietrza, które na terenie gminy monitorują m. in. stężenie pyłów PM 10 i PM 2,5. Odczyty są zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej Gminy Polkowice w zakładce „Jakość powietrza”.

Ciekawym tematem środowego spotkania była prezentacja indywidualnych czujników jakości powietrza Dust Air. Dwa takie urządzenia zakupiła Gmina Polkowice. Od stycznia będą wypożyczane m. in. do szkół na terenie Gminy Polkowice na zajęcia z edukacji ekologicznej. Pracujemy także nad regulaminem, który pozwalałby wypożyczać taki czujnik na kilka dni przez mieszkańców naszej gminy. Wiele osób mogłoby się wtedy przekonać o jakości powietrza w swoim otoczeniu – informuje Mateusz Czarnecki z Wydziału Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich w Urzędzie Gminy Polkowice. Ostatnim punktem spotkania zespołu ds. zazieleniania było przetestowanie indywidualnych czujników powietrza przy rurach wydechowych samochodów z silnikiem diesla i benzynowym.

W spotkaniu, poza członkami zespołu ds. zazieleniania wzięli także udział m.in. burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki, radni gminni, pracownicy Wydziału ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich, radni Młodzieżowej Rady Gminy Polkowice oraz Rady Seniorów, strażnicy miejscy oraz mieszkańcy Polkowic zainteresowani tematem ochrony środowiska.

Burmistrz Łukasz Puźniecki poinformował, że w trosce o środowisko w budynkach UG Polkowice zainstalowano filtry do wody, dzięki którym na spotkania organizowane w magistracie nie trzeba będzie kupować wody w butelkach PET. Ponad 6 tysięcy takich butelek nie trafi do środowiska, to ok. 120 kg plastiku rocznie. Będzie też taniej, bo używanie filtrów kosztuje 30 proc. mniej niż kupowanie wody butelkowanej – wyjaśniał burmistrz.

Włodarz poinformował także, że Gmina Polkowice byłą liderem projektu ekologicznego, dzięki któremu kilka gmin z powiatów polkowickiego i głogowskiego otrzymały granty z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na wymianę starych pieców na ekologiczne. W najbliższy poniedziałek (16 grudnia br.) w polkowickim Urzędzie Gminy planowana jest konferencja prasowa w tej sprawie.

Podczas spotkania zespołu ds. zazieleniania podawano ważne statystyki jakości powietrza, na podstawie których można się było przekonać, że z roku na rok sytuacja jest coraz poważniejsza. Dlatego konieczne są działania uświadamiające mieszkańcom naszej gminy zagrożenie, jakie płynie m. on. Ze spalania niskiej jakości paliwa czy wręcz śmieci w domowych paleniskach.

Mówiono także jaki wpływ na stan powietrza w naszej gminie ma rosnąca liczba samochodów. Przypomnijmy, że tabor komunikacji miejskiej w Polkowicach składa się w części z autobusów elektrycznych, a zakup dziewięciu kolejnych zaplanowany jest na najbliższe lata. Część środków na ten cel (ok. 14 mln zł) także zostało pozyskanych przez Gminę z grantów zewnętrznych.

Zespół ds. zazieleniania gminy na lata 2020 – 2030 powstał we wrześniu br. z inicjatywy burmistrza Łukasza Puźnieckiego. Do jego zadań należy m. in. przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, działania w kierunku poprawienia jakości powietrza na terenie gminy Polkowice, zachowania istniejących terenów zieleni oraz określenia kształtu ich dalszego rozwoju i pielęgnacji, oraz ochroną terenów przyrodniczo cennych.

Dworzec kolejowy Głogów – po 15 latach znów jest ogniwem połączeń w regionie [VIDEO]

Previous article

Czas na weekendowe kibicowanie

Next article

Comments

Leave a reply

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like