Fot. EPM

Masz 18 lat i jesteś obywatelem Unii Europejskiej? Weź udział w konkursie DiscoverUE, w którym nagrodą jest podróż po Europie. Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są  od wtorku 12 października 2021 r. (godz. 12:00 czasu środkowoeuropejskiego) do wtorku 26 października 2021 r. (godz. 12:00 czasu środkowoeuropejskiego). Laureaci otrzymają od UE bilety na podróż.

DiscoverEU  – to inicjatywa Unii Europejskiej, dzięki której młodzi ludzie mogą odbyć podróż po Europie, zdobywając przy tym nowe doświadczenia. Według organizatorów konkursu ta podróż, głównie koleją (z wyjątkiem niektórych fragmentów tras, które mieszkańcy wysp lub odległych regionów UE mogą pokonać innymi środkami transportu), to doskonała okazja, by podziwiać piękne krajobrazy i różnorodność miast i miasteczek Europy. Kandydaci mogą przesyłać zgłoszenia w dwóch rundach odbywających się co roku

Do udziału w konkursie kwalifikują się osoby, które: urodziły się między 1 lipca 2001 r. (włącznie) a 31 grudnia 2003 r. (włącznie), w momencie wydania decyzji o przyznaniu biletów będą obywatelami jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, podadzą w internetowym formularzu zgłoszeniowym prawidłowy numer dowodu tożsamości lub paszportu.

 

Kandydaci mogą przesyłać swoje zgłoszenia do udziału w obecnej rundzie konkursu DiscoverEU za pośrednictwem specjalnego internetowego formularza zgłoszeniowego dostępnego na Europejskim Portalu Młodzieżowym. Zgłoszenia nadesłane przed rozpoczęciem okresu przyjmowania zgłoszeń lub po jego zakończeniu nie będą przyjmowane.

Procedura nadsyłania zgłoszeń składa się z siedmiu etapów:

– Kandydaci muszą najpierw przejść test kwalifikowalności, w ramach którego zostaną poproszeni o podanie daty urodzenia i obywatelstwa. Jeżeli dane te nie będą zgodne z kryteriami kwalifikowalności, o których mowa w pkt 2, wówczas nie będą oni mogli przejść do kolejnego etapu. Kandydaci zostaną dodatkowo poproszeni o zaakceptowanie regulaminu konkursu DiscoverEU, o wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie ich danych osobowych do celów konkursu DiscoverEU, a także o wyrażenie zgody na to, aby w związku z konkursem DiscoverEU skontaktowała się z nimi Komisja Europejska i organizacje upoważnione przez nią do tego celu, a także krajowe agencje Erasmus+ i biura Eurodesku.

– Kandydaci będą musieli wskazać, czy będą podróżować w pojedynkę czy też w grupie (liczącej maksymalnie pięć osób).

– Kandydaci będą musieli podać ważny adres e-mail. Następnie otrzymają automatyczną wiadomość e-mail z Europejskiego Portalu Młodzieżowego służącą weryfikacji poprawności podanego adresu. Weryfikacja jest niezbędna, gdyż wszelka korespondencja z laureatami będzie się odbywać drogą elektroniczną. Zwracając się do kandydatów o potwierdzenie ich adresu e-mail, Komisja Europejska zapobiega nieuprawnionemu wykorzystaniu adresów e-mail przez inne osoby.

– Po sprawdzeniu podanego adresu e-mail kandydaci będą musieli wypełnić formularz zgłoszenia. Najpierw będą musieli podać swoje dane osobowe: obywatelstwo, datę urodzenia, imię, nazwisko, płeć, adres e-mail, numer telefonu, kraj zamieszkania, region, zawód i numer dowodu tożsamości lub paszportu. Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej lub niepełnosprawne będą miały możliwość poinformowania o swoich szczególnych potrzebach.

– Po wpisaniu danych osobowych każdy kandydat będzie musiał udzielić odpowiedzi na quiz składający się z pięciu pytań wielokrotnego wyboru dotyczących Unii Europejskiej oraz innych unijnych inicjatyw skierowanych do młodzieży. Na koniec kandydaci zostaną poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytanie dodatkowe. Laureaci będą wyłaniani do wyczerpania dostępnego budżetu, a miejsca na liście laureatów będą im przyznawane w oparciu o udzielone odpowiedzi.

– Na kolejnym etapie kandydaci zostaną poproszeni o podanie dodatkowych informacji na temat ich planów podróży (tj. kiedy planują rozpocząć podróż, czy po raz pierwszy będą podróżować bez rodziców, czego by się chcieli nauczyć podczas tej podróży, w jaki sposób sfinansują podróż oraz skąd dowiedzieli się o inicjatywie DiscoverEU). Informacje podane w tej części nie są wiążące i nie będą miały żadnego wpływu na proces selekcji laureatów. Zgromadzone dane zostaną wykorzystane do celów statystycznych oraz jako źródło informacji dla Komisji Europejskiej, które pomoże jej ulepszyć inicjatywę DiscoverEU.

– Po wysłaniu zgłoszenia każdy kandydat otrzyma z Europejskiego Portalu Młodzieżowego wiadomość e-mail, która będzie zawierać potwierdzenie, że zgłoszenie zostało zarejestrowane, a także nadany kod zgłoszenia oraz informację dotyczącą terminu otrzymania wiadomości z decyzją o przyznaniu nagrody.

Jak ustaliliśmy po wysłaniu formularza zgłoszeniowego każdy kandydat otrzyma kod. Kandydaci powinni zachować ten kod – będzie im potrzebny podczas wszelkiej późniejszej korespondencji. Jeśli dany kandydat będzie chciał zaprosić inne osoby do dołączenia do jego grupy, zostanie liderem grupy i będzie musiał przekazać otrzymany kod pozostałym członkom grupy w celu umożliwienia im rejestracji. Posługując się kodem otrzymanym od lidera grupy, pozostali członkowie muszą zarejestrować się online i podać swoje dane osobowe.

Kandydaci, którzy zostali wybrani, mogą podróżować przez co najmniej 1 dzień i najwyżej 30 dni w okresie od 1 marca 2022 r. do 28 lutego 2023 r.

– Jako uczestnik stajesz się ambasadorem projektu DiscoverEU. Dlatego poprosimy Cię o relację z podróży, na przykład za pomocą mediów społecznościowych – Instagramu, Facebooka lub Twittera, z hasztagiem #DiscoverEU. Możesz też zrobić prezentację o tej podróży w swojej szkole lub miejscowości. A w konkursie na zdjęcia i wideo #DiscoverEU #Competition możesz wygrać fantastyczne nagrody – informują organizatorzy.

Włącznik Innowacji Społecznych

Poprzedni artykuł

To, co najlepsze wśród nas – zaproszenie na Koncert Papieski

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like