Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się na początku października w Akademii Rycerskiej w Legnicy, przyznano tytuły i wyróżnienia osobom, które w szczególny sposób zasłużyły się miastu i mieszkańcom. Wśród wyróżnionych znalazł się ks. Jan Mateusz Gacek, wieloletni proboszcz legnickiej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, któremu przyznano tytuł honorowego obywatela Legnicy. Relację z tego wydarzenia zamieszczono w legnickiej edycji tygodnika Niedziela.

Ks. Jan Gacek to, wieloletni proboszcz, społecznik, organizator wydarzeń prospołecznych i charytatywnych, założyciel i prowadzący Międzyparafialną Stołówkę Charytatywną w Legnicy. Kojarzony jest głównie z działalnością charytatywną, skierowaną nie tylko do parafian z terenu legnickich Piekar, ale wszystkich legniczan. Karmi ubogich, wysyła młodzież na kolonie i obozy sportowe, aktywizuje dzieci na półkoloniach i w sekcjach sportowych. Wspiera także działalność młodych legniczan oraz środowiska senioralne. Idee miłości i wiary popularyzuje w przekonaniu, że dobro wszystko zwycięża.

Bardzo sobie cenię to wyróżnienie. Jestem w tym mieście już 40 lat, szybko zleciało. Dziś mój jubileusz zostaje w ten sposób zauważony. Ten tytuł zobowiązuje, dlatego też obiecuję, że ile Pan Bóg da sił i zdrowia, dotąd będę pracował dla miasta, moich parafian i dla wszystkich jego mieszkańców – mówił ksiądz Jan Gacek – honorowy obywatel Legnicy.

Serdecznie gratuluję księdzu Janowi Mateuszowi Gackowi tytułu Honorowego Obywatela Legnicy. Jestem dumny, że od wielu lat mogę z nim współpracować i działać na rzecz naszych mieszkańców. Gratuluję również wszystkim pozostałym wyróżnionym osobom i organizacjom, którzy swoją codzienną pracą przyczyniają się do rozwoju naszego miasta – powiedział prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski.

Każda osoba wyróżniona tytułem Honorowy Obywatel Miasta Legnicy otrzymuje pamiątkowy medal i dyplom potwierdzający nadanie tytułu, wraz z uzasadnieniem. Wpisywana jest do „Księgi Honorowych Obywateli Miasta Legnicy” oraz na tablicy „Honorowych Obywateli Miasta Legnicy”, a także jest zapraszana jest na uroczyste sesje Rady i inne uroczystości ogólnomiejskie organizowane przez samorząd miejski. Warto dodać, iż w tym gronie dotąd znaleźli się m.in.: ks. biskup Tadeusz Rybak (2003), ks. Władysław Bochnak (2004), ks. biskup Stefan Cichy (2009) i ks. Władysław Jóźków (2010).

  • Ks. Jan Mateusz Gacek, urodził się w 1952 r. w Bystrzycy Kłodzkiej. W 1977 r. ukończył Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu (magister teologii). Do Legnicy trafił trzy lata po święceniach kapłańskich – początkowo jako wikariusz w parafii Św. Ap. Piotra i Pawła.
  • Zlecenie zorganizowania duszpasterstwa na rozbudowującym się osiedlu Piekary w Legnicy, otrzymał od ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza w 1987 r. Kościół powstał w trzy lata, a on proboszczem osiedlowej parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jego działalność duszpasterska, powiązana jest z działalnością i organizacją Międzyparafialnej Stołówki Charytatywnej, którą prowadzi od ponad 25 lat.
  • Inicjował także powstanie wielu lokalnych stowarzyszeń i organizacji, które dziś z powodzeniem prowadzą działalność na rzecz legniczan. Od 2016 roku organizuje, przy wsparciu miasta, „Wigilię Legniczan od Serca”. Jest duchowym opiekunem Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach oddział w Legnicy, kapelanem Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Legnicy, oraz kapelanem Naczelnej Organizacji Technicznej w Legnicy.
  • Za swą działalność społecznikowską otrzymał m.in.: Nagrodę Miasta Legnicy, Odznakę „Zasłużonego dla Kultury Polskiej”, „Rudolfinę”, Nagrodę Kuratora Oświaty oraz tytuły: Przyjaciela Dzieci oraz Przyjaciela Osób Niepełnosprawnych.
Monika Łukaszów

Poprzez: legnica. niedziela.pl / legnica.eu

Sztuka… i zadziwia” – o naturze w skali makro

Poprzedni artykuł

Krwawy problem – dlaczego i jak musimy zakończyć ubóstwo menstruacyjne? [VIDEO]

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like