mat. pras.

W tym roku po raz 25. odbędzie się największe święto nauki w Polsce – Dolnośląski Festiwal Nauki.

Pierwszy Festiwal Nauki we Wrocławiu odbył się w 1998 r. Poniżej tekst autorstwa Igora Borkowskiego (ówcześnie dziennikarza i doktoranta UWr, a obecnie profesora belwederskiego, naukowca związanego z SWPS), który ukazał się 10 lutego 1998 r. w Wieczorze Wrocławia.

Pomysłodawczynią zorganizowania Festiwalu Nauki we Wrocławiu była prof. Aleksandra Kubicz. Pełniła funkcję Środowiskowego Koordynatora w latach 1998-2002. W tym czasie rozwinęła i zinstytucjonalizowała DFN, z pomocą Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, powołując Biuro przy Uniwersytecie Wrocławskim oraz koordynatorów uczelnianych i instytutowych. O wrażeniach po pierwszym Festiwalu prof. Kubicz opowiedziała w wywiadzie dla Wieczoru Wrocławia 29 grudnia 1998 r.

W 2003 roku stery przejęła prof. Kazimiera A. Wilk z Politechniki Wrocławskiej rozwijając i unowocześniając formułę Festiwalu. Funkcję tę pełniła przez dwie kadencje, do końca 2008 r. Na rok, przed wyborem na Rektora UWr, funkcję przyjął prof. Adam Jezierski, a po nim, dwukrotnie, prof. Kazimierz Orzechowski (2009-2016). W ten sposób Festiwal przez wiele lat był w rękach chemików. W 2017 r. prof. Tadeusz Dobosz (Uniwersytet Medyczny) prawie dwa lata pełnił funkcję Środowiskowego Koordynatora, z której musiał zrezygnować ze względów zdrowotnych. Od 2019 r. na czele DFN stoi prof. Ryszard Polechoński z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Od samego początku celami Festiwalu są:

  • popularyzacja, upowszechnienie i propagowanie nauki, jej celów, osiągnięć i perspektyw,
  • pokazanie efektów i korzyści płynących z badań naukowych,
  • przybliżenie warsztatu pracy naukowca,
  • pokazywanie zastosowań osiągnięć naukowych w gospodarce, przemyśle i w życiu codziennym,
  • zainteresowanie przemysłu i firm potencjalnymi możliwościami nauki i opłacalności inwestowania w nią,
  • pomoc młodzieży w wyborze kierunku studiów,
  • propagowanie inicjatyw edukacyjnych i wspieranie uzdolnionej młodzieży,
  • promocja Dolnego Śląska jako regionu o bogatych tradycjach i osiągnięciach naukowych.

Popularyzacja nauki nie jest rzeczą łatwą. Co roku tego zadania podejmuje się blisko 2 tys. osób przygotowujących, organizujących i przeprowadzających festiwalowe spotkania z nauką. Trud ten doceniła kapituła konkursu Popularyzator Nauki przyznając Dolnośląskiemu Festiwalowi Nauk nagrodę główną za 2019 rok.

Każdego roku około 100-150 tys. osób o różnych zainteresowaniach, w różnym wieku i o różnym statusie materialnym poszerza swoją wiedzę i zdobywa nową podczas wykładów, warsztatów, pokazów, wycieczek, odwiedzin w uczelnianych laboratoriach. Spotkania dotyczą zagadnień ze wszystkich dziedzin nauk i tak też konstruowany jest program każdej edycji Festiwalu. Główną ideą jest integracja środowiska akademickiego na polu popularyzowania nauki.

Dwa najważniejsze składniki sukcesu Dolnośląskiego Festiwalu Nauki to wykładowca i odbiorca. Podczas dotychczasowych edycji organizowano wykłady zarówno w największych salach uczelnianych, mieszczących ponad 500 osób, jak i spotkania „mistrz – uczeń” dla pojedynczych odbiorców.

Od początku swojego istnienia wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

Więcej informacji oraz program z wyszukiwarką wydarzeń na www.festiwal.wroc.pl.

mat. pras.

Z myślą o ułatwieniu rolnikom sprzedaży własnych produktów – Nowe rozwiązania legislacyjne

Poprzedni artykuł

Kreatywna Europa – Większe wsparcie sektora kultury w 2022 roku

Następny artykuł

Komentarze

Zostaw komentarz

Chcesz podzielić się swoją opinią? Zostaw swój komentarz.

You may also like